Hatice Coşkun – Belirsizlik ve Kriz Ortamında Liderlik

Covid-19’u ilk duyduğumuzda bugünleri yaşayacağımızı hiç düşünmedik. İlk günlerde işletmelerimizde daha önceden yaşadığımız ekonomik krizlerden edindiğimiz deneyim ve tecrübeler  ile bir takım tasarruf tedbirleri almaya başladık ama baktık ki bu öyle bir şey değil.

Hatice Coşkun

Özellikle Türkiye’de ilk vak’a nın duyulması ile birlikte ne olduğunu bilmediğimiz bir sürece girdik. Belirsizlik…

“Belirsizlik ve Kriz Ortamında Liderlik” ile ilgili ön plana çıkan ve farkındalığımızı arttıracak bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum.

  1. Liderlik Nedir?

Liderlik, ortak amaçlar için insanları motive etme, etkileme, peşinden götürebilme, onlardan yapmalarını istediği şeyi işbirliği ile yaptırabilme sanatıdır.

Lider, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, köklü değişiklikler yapan, yönetmek için sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişidir.

Lider, yenilikçidir, fark yaratır, insan odaklıdır, geliştiricidir, vizyon sahibidir, güven uyandırır.

Liderlik, ayrıcalıklı bir pozisyonda hükmetmek, solo gösteri yapmak ve vazgeçilmez olmak demek değildir.

  • Mindfulness

“Her şey bir şeyi fark etmekle başlar.”

Mindfulness, şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmeyi, odaklanmayı, duygu ve düşünce ve davranışları fark etmeyi, fark edilenleri yargılamadan kabul etmeyi içeren psikolojik süreçtir.

Kendimizi ve dünyayı berrak bir zihin, açık bir kalp ile deneyimlemeye yardımcı olan derin bir felsefedir.

Meditasyon ve bir takım zihinsel pratikler yolu ile geliştirilir.

Gerek özel gerek iş yaşamında stresi yönetmek, yaratıcılık, motivasyon, empati, iletişim ve sağlık konularında etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

  • Stratejik Düşünce ve Planlama

Strateji yapmanın ilk adımı stratejik düşüncedir ve bireyle başlar. Önsezi ve yaratıcılıktan yararlanılır.

Stratejik düşünce hem birey, hem takım, hem kurum için, geleceği tasarlamak ve garanti altına almaktır.

Stratejik düşünce, bugüne geleceğin bakış açısıyla yaklaşmak ve buna göre bir vizyon belirlemektir.

Belirlenmiş stratejiden yola çıkarak bir aksiyon planı oluşturulmasını sağlayan sistematik ve programlanmış sürece stratejik planlama denir.

  • Rezilyans ile Zorlu Günlerden Güçlenerek Çıkmak

Rezilyans kavramı, sosyal bilimlerde psikoloji, eğitim, işletme ve iktisat alanlarında “dayanıklılık”, “sağlamlık”, “yılmazlık” ve “kendini toparlama gücü” adı altında bireysel düzeyde incelenmektedir

 Rezilyans önemli bir sorun ile karşılaştığında bununla etkili bir şekilde başa çıkabilme ve sorun öncesi duruma hızlıca geri dönebilme becerisi olarak tanımlanabilir.

Herkes bir dereceye kadar rezilyansa sahiptir ve çok da kolay olmamakla birlikte geliştirilebilir bir yetkinliktir.

Bilişsel esneklik, beklenmedik bir durum ortaya çıktığında bu duruma uyum sağlayarak yeni ve uygun sorun çözme stratejileri geliştirebilme becerisidir.

Bilişsel esneklik empati, sosyal ilişkiler, başarı ve mutlulukla doğrudan ilişkilidir.

Beklenmedik veya yeni bir durumla karşılaşıldığında; sakin ol, bilgi topla, alternatif çözüm yolları düşün, bunlar arasından bir strateji oluştur, durumun gerektirdiği değişiklikleri davranışına uyarla, esnek ve etkili bir şekilde karşılık ver.

Bilişsel esneklik, geliştirilebilir zihinsel bir beceridir.

Yani zorluk yoksa hayatımızda değişim de yok, gelişim de yok, zihinsel ya da ruhsal büyüme de yok. Zorluklar hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olduğu gibi, gelişimimizin de kaçınılmaz bir parçası.

 “Dalgalar durulmaz ama onlarla sörf yapmak öğrenilebilir.”

  • Kolektif Zeka ile İşbirliği

Kolektif zeka, farklı düşünen insanlarla “birlikte” düşünmektir.

Kolektif Zeka;

  • Hayatta kalmanın, başarının ve sosyal yaşamın katma değer yaratan en önemli aktivitelerinden biri işbirliği kültürüdür.

Kolektif zeka işbirliği kültürünü daha etkin hale getirir.

“Birlik her zaman rekabetten daha kuvvetlidir.” Jack London

Hatice Coşkun

Ramada by Wyndham Soma

Genel Müdürü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla